Stavební úpravy Pensionu "Ráj" a Hotelu "Pod Jasany" Špindlerův Mlýn

Zajištění stavební jámy a podchycení objektu.

Projekt pro stavební povolení a autorský dozor během výstavby.

V rámci rekonstrukce stávajícího Penzionu Ráj bylo nutno vytvořit ve svažitém terénu prostor nutný k výstavbě
nových  částí  objektu.  Bylo  navrženo  zajištění  stavební  jámy  pomocí  mikropilotových  kotvených  stěn.  Část
nosných  konstrukcí  musela  být  pochycena  z důvodu  rozšíření  suterénu  pod  stávající  základy.  Podchycení
stávajícího objektu bylo realizováno pomocí ocelových bárek z mikropilot a vodorovných prvků.

Investor: „Pod jasany“ a.s., Leitnerova 682/9, 602 00 Brno
Termíny: Projekt DSP (04/2008-07/2008), Realizace (09/2008-12/2009)

Vrtání mikropilotové stěny Mikropilotová stěna zajišťující svah Detail dočasného podchycení rohu objektu Podchycení rohu objektu novou konstrukcí
Copyright © 2014 Ing. Radek Brokl. Všechna práva vyhrazena. | Created by Kotyskova.com